Diensten

Onze dienstverlening varieert van het samenstellen van aangiften inkomstenbelasting, ondersteuning bij immigratie en emigratie, relocation services tot advisering op het gebied van inkomstenbelasting, loonbelasting en sociale zekerheid en omvat onder meer:

  • Regelen van diverse immigratieformaliteiten, zoals de aanvraag van machtiging tot voorlopig verblijf (MVV), kennismigrantenvergunningen, verblijfs- en werkvergunningen (incl. voor stagiairs)
  • Interim diensten
  • Immigratie- en emigratiegesprekken
  • Het aanvragen van A1-verklaringen (voorheen: E-101 verklaring) of Certificate of Coverage
  • Aanvraag 30%-regeling
  • Verzorgen van Nederlandse aangiften inkomstenbelasting
  • Aanvraag voorlopige teruggaaf eigen woning
  • Wegwijs maken van de werknemer en het gezin in de nieuwe leefomgeving en persoonlijk begeleiden bij diverse administratieve handelingen, zoals aanvraag Burger Service Nummer, verzorgen van (tijdelijke) huisvesting, aanvragen van kinderbijslag, aanvragen kinderopvangtoeslag, omwisselen rijbewijs, zoeken naar scholen voor de kinderen etc.

Verder is Holland Expat Desk gespecialiseerd in de fiscale begeleiding van grensarbeiders, zijnde Duitse en Belgische werknemers die werkzaam zijn in Nederland en Nederlanders die in de grensstreek met Duitsland of België werken.

Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.


Holland Expat Desk

Postbus 231
5580 AE Waalre
Nederland
+31 (0)6 12134837
+31 (0)6 12366794
Nederlands | English